Incidenten Limburg-Noord

10/11/2019 Schuurbrand Tegelen

TEGELEN 10 november 2019 - Rond 14.30 uur is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een schuur aan de Industriestraat in Tegelen. Er is niemand gewond geraakt. 

De brandweer heeft opgeschaald naar code 'grote brand' om extra brandweermensen en blusvoertuigen op de plaats van de brand te hebben om een mogelijke overslag naar de naastgelegen panden te voorkomen. De brand is uiteindelijk beperkt gebleven tot de betreffende schuur.

Omstreeks 15.10 uur is het sein 'brand meester' gegeven en is de brandweer met nabluswerkzaamheden gestart. De oorzaak van de brand is niet bekend. 09/11/2019 Garagebrand Nederweert

09.11.19: Garagebrand Nederweert

Rond 18.20 uur zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een garage aan de Strateris in Nederweert. De brand was uitslaand. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. De aangrenzende woningen zijn onbeschadigd gebleven.

In eerste instantie werd door de brandweer ingezet om overslag naar de aangrenzende woningen te voorkomen. Dit is gelukt, waarna de garage verder werd afgeblust. De aanwezige gasflessen zijn uit de brand gehaald en hebben geen gevaar opgelevert voor de brandweer en de omgeving. De aanwezige kachel in de garage is de oorzaak  van het ontstaan van de brand. De brand is bestreden met 2 blusvoertuigen en een ladderwagen. De aanwezige waterwagen is niet ingezet daar er voldoende bluswater aanwezig was.04/11/2019: Gaslekkage Kleefstraat Echt

04.11.19: Gaslekkage Echt

Rond 10 uur vanmorgen is er door werkzaamheden een gaslekkage ontstaan op de Kleefstraat in Echt. Verschillende woningen zijn uit voorzorg ontruimt door de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen.

Door de werkzaamheden is er een hoofdgasleiding geraakt, waardoor er een flinke uitstroom van gas is. Brandweer is ter plaatse om te voorkomen dat het gasmengsel tot ontsteking komt. Ook worden er continue metingen verricht om vast te stellen of er explosiegevaar is. Op dit moment is dit niet aan de orde. De situatie is onder controle en er is geen gevaar voor de omgeving.

Uit voorzorg heeft de brandweer een tiental woningen ontruimt in de nabijheid van de gaslekkage. ook de directe omgeving is afgezet door de politie. De bewoners van de ontruimde woningen zijn door de gemeente Echt-Susteren elders ondergebracht totdat de situatie weer veilig is.

Enexis is ter plaatse om de lekkage te dichten. Dit zal naar verwachting tot einde van de dag in beslag nemen. Zodra de lekkage gedicht is, zal de brandweer in de ontruimde woningen metingen uitvoeren om zeker te gaan dat er geen gasmengels meer aanwezig zijn, zodat de bewoners veilig terug kunnen keren naar hun woning.04/11/2019

Venlo - Vanavond heeft brand gewoed in een appartement aan de Geresstraat. Hierbij is niemand gewond geraakt

De brandweer werd even voor tien uur gealarmeerd voor een brand in de Geresstraat. Het betrof een appartement op de 1e verdieping van de flat. De brand heeft zich niet uitgebreid naar omliggende woningen. Enkele woningen in de nabijheid van de brand zijn  uit voorzorg ontruimd. Tijdens de brand was er niemand aanwezig in het pand en niemand raakte gewond. 

Bij de brand zijn twee tankautospuiten en een redvoetuig gealarmeerd. De brand was snel onder controle. De woning boven de brand is door de brandweer geventileerd. Alle bewoners, behalve het brandadres konden weer terug naar hun appartement. De politie en het team brandonderzoek van de veiligheidsregio  gaan de brand onderzoeken.23/10/2019 brand in twee-onder-een-kap woning

VENRAY, woensdag 23 oktober 2019

Rond 09.10 uur is vanmorgen brand uitgebroken in een aanbouw van een woning aan de Langeweg in Venray. De brand ging korte tijd gepaard met flinke rook. De 3 bewoners konden op tijd naar buiten. Er zijn geen gewonden gevallen.

De brand woedde in een aanbouw van een twee-onder-een-kap woning aan de Langeweg in Venray. De brand ontstond in de aanbouw en sloeg daarna over naar binnen. Hierdoor is flinke rook- en roetschade ontstaan in de woning. De bewoners konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Na 20 minuten kon het sein brandmeester worden gegeven. De oorzaak van de brand is niet bekend. 
Tweets veiligheidsregio

Storing 112: vragen en antwoorden

Op maandagmiddag 24 juni jl. is KPN getroffen door een landelijke storing. Door die storing was het landelijk alarmnummer 112 en het landelijk servicenummer van de politie 0900 – 8844 een tijdlang niet bereikbaar. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de storing van gisteren.

Wat is er gebeurd?
Op maandagmiddag 24 juni jl. is KPN getroffen door een landelijke storing. Die storing heeft ook grote impact gehad op de bereikbaarheid van het landelijk alarmnummer 112 en het landelijk servicenummer van de politie 0900 - 8844. Als iemand in nood is, dient hij of zij erop te kunnen vertrouwen dat via het alarmnummer 112 spoedige en adequate noodhulp voorhanden is. Het is zeer ernstig dat dit niet het geval was.

Wat was de oorzaak van de storing?
KPN heeft gemeld dat er sprake was van een algehele storing. De algehele storing in dat netwerk heeft veroorzaakt dat 112 niet bereikbaar was. Het 112-platform zelf kende volgens KPN geen functioneringsprobleem. De hulpdiensten waren via alternatieve telefoonnummers bereikbaar tijdens de storing. De storing bij KPN heeft enkele uren geduurd, waarna 112 en 0900 - 8844 weer rechtstreeks bereikbaar waren.

Hoe heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord gereageerd?
Zodra gisteren duidelijk werd dat dit een grootschalige, landelijke storing betrof die er ook voor zorgde dat 112 en 0900 - 8844 niet bereikbaar waren, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord - samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg - alles op alles gezet om bereikbaar en beschikbaar te zijn en de noodzakelijke hulp te bieden.

Allereerst is voor de gehele provincie Limburg een nieuw alarmnummer in het leven geroepen. Via NL-Alert, traditionele en sociale media is dit alarmnummer gecommuniceerd. Vervolgens is, als vervanging van 112, ook landelijk een nummer gecommuniceerd via voornoemde kanalen. Vanaf dat moment zijn zowel het regionale als het landelijke nummer bereikbaar geweest voor spoedmeldingen.

Bovendien zijn er een aantal extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de hulpverleningsdiensten zo snel mogelijk konden optreden: politiebureaus zijn opengebleven, brandweerkazernes zijn bemand en voertuigen zijn i.v.m. zichtbaarheid buiten gezet. Ambulances hebben eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen en huisartsenposten voorzien van portofoons om contact met meldkamer mogelijk te maken. Ook zijn ambulanceposten bemand. Bij de Outlet in Roermond is een first responder gestationeerd om snel hulp te kunnen bieden. Er is contact gelegd met gemeenten om alternatief nummer om meldkamer te bereiken bekend te maken via eigen communicatiekanalen en via posters op deuren.

Als hulpverleningsdiensten hebben we geprobeerd zo zichtbaar mogelijk te zijn om enerzijds bij noodgevallen zo snel mogelijk te kunnen handelen en anderzijds als meldpunt te dienen voor mensen die hulp nodig hebben.

Was er sprake van een hack?
Volgens KPN is de exacte oorzaak op dit moment nog niet bekend, maar het lijkt erop dat dit een telefoniestoring is geweest als gevolg van een probleem in het routeringplatform van KPN.

Heeft 112 geen back-up?
Er zijn wel back-upfaciliteiten, maar die hebben niet gewerkt, volgens KPN. KPN geeft aan dit diepgaand te onderzoeken.

Hoe voorkomen we dat dit nog een keer gebeurt?
De ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en KPN onderzoeken hoe deze storing heeft kunnen ontstaan en waarom de back-upfaciliteiten niet naar behoren hebben gefunctioneerd. In de evaluatie worden ook de gevolgen van de storing voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten betrokken en in hoeverre adequaat is gehandeld. De inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en Autoriteit Telecom hebben een quickscan aangekondigd over de situatie.

Waarom is er niet gelijk een landelijk NL-Alert verstuurd toen de storing bekend was?
Een aantal veiligheidsregio’s heeft besloten regionale NL-Alerts te verspreiden met regionale telefoonnummers van hulpdiensten. Ook de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben hiervoor gekozen. In uitzonderlijke situaties bestaat er de mogelijkheid om een landelijk NL-Alert uit te sturen. Dit is dan ook gisteren gebeurd bij de storing bij 112 om onder de bevolking de noodzakelijke informatie omtrent de bereikbaarheid van hulpdiensten te verspreiden.

Waarom zijn er meerdere NL-Alerts verstuurd in kort tijdbestek?
Een aantal veiligheidsregio’s heeft regionale NL-Alerts verspreid met regionale telefoonnummers om de hulpdiensten in de regio te bereiken. Ook Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben hiervoor gekozen. Hierna is besloten om ook landelijk NL-Alerts uit te zenden. In het landelijk NL-Alert was een verkeerd telefoonnummer opgenomen. Dit is gecorrigeerd in een extra landelijk NL-Alert. Hierna is een landelijk NL-Alert uitgezonden waarin is gemeld dat 112 weer bereikbaar is. Hierdoor hebben mensen meerdere NL-Alerts ontvangen. Belangrijk is dat het publiek goed op de hoogte was van de storing bij KPN en het niet bereikbaar zijn.

Hoe kon het dat er een verkeerd 06-nummer werd gecommuniceerd?
NL-Alert is gebruikt om de noodzakelijke informatie omtrent de bereikbaarheid van hulpdiensten te verspreiden. In één van de NL-Alertberichten is daarbij een foutief 06-nummer opgenomen. Dat is na ontdekking gecorrigeerd. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt uiteraard onderzocht.

Wat doe ik als ik NL-Alert niet meer wil ontvangen?
Op www.nl-alert.nl staan de instructies hoe je NL-Alert op jouw mobiele telefoon kunt uitschakelen. Let op: als je dat doet, ontvang je ook geen NL-Alert in geval van een noodsituatie bij jou in de buurt.

'Waarom kunnen de NL-Alert berichten niet opgeslagen worden? Wel handig als er nummers en belangrijke info gedeeld wordt'?
Op de meeste telefoons is het technisch niet mogelijk om NL-Alertberichten of nummers op te slaan. Een optie is om een screenshot te maken die u in uw telefoon opslaat.

Mijn telefoon is ingesteld voor NL-Alert. Waarom heb ik geen NL-Alert ontvangen?
Dit kan meerdere oorzaken hebben. Specifiek voor dit incident onderzoekt de Rijksoverheid of er ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan het niet ontvangen van NL-Alert. Dit maakt deel uit van het vervolgonderzoek van de Rijksoverheid.

Ik ontvang NL-Alert graag in het Engels?
Veiligheidsregio’s kunnen bij het uitzenden van een NL-Alert besluiten het bericht op te stellen in het Nederlands en het Engels. In de landelijke NL-Alerts stond een Engels handelingsperspectief.

Waarom staat het geluid van NL-Alert zo hard?
Het geluid van NL-Alert is hard, omdat het belangrijk is in een noodsituatie de aandacht op het bericht te vestigen.

Meer info over NL Alert: www.nlalert.nl