Incidenten Limburg-Noord

15/07/2019 Grote woningbrand aan Zelen in Panningen

PANNINGEN, maandag 15 juli 2019 - Om 22.15 uur is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een woonboerderij op Zelen in Panningen. Hierbij is een gewonde gevallen. Er is geen asbest betrokken bij de brand.

De boerderij, een gebouw van ongeveer 25 x 10 meter, bestaat uit een woning en een schuur. Omdat bij de melding nog niet duidelijk was of er mensen in het pand aanwezig waren, is er meteen opgeschaald. Dit houdt in dat er extra brandweerpersoneel en blusvoertuigen worden ingezet. 

De brandweer heeft een gasfles die in de keuken werd aangetroffen, in veiligheid gebracht. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Metingen hebben aangetoond dat er geen verhoogde concentraties stoffen zijn vrijgekomen die direct gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Ook is er geen asbest bij de woningbrand betrokken geweest. 

De politie heeft drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Een van de verdachten heeft eerste- en tweedegraads verbrandingen opgelopen en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

Omstreeks 23.15 uur is het sein "brand meester" gegeven en zijn de nabluswerkzaamheden gestart. Het woongedeelte van de boerderij is volledig afgebrand. De eigenaar zal door kennissen worden opgevangen.

Tijdens het incident heeft de politie de straat Zelen in beide richtingen gedeeltelijk afgesloten. Vanwege instortingsgevaar zal het gebouw door de gemeente worden afgezet met bouwhekken.

De politie start een strafrechtelijk onderzoek.
12/07/2019

Brand legt slaapkamer in as - Geen gewonden

Venlo - Aan de Parade heeft een brand gewoed in een bovenwoning. De brand heeft een slaapkamer volledig in de as gelegd en forse schade aangericht aan de woning. De bewoner heeft zich tijdig in veiligheid kunnen brengen evenals de bewoners van een onderliggende wonig in hetzelfde pand. Er raakte niemand gewond.

Om 3.47 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een bovenwoning op de 4e verdieping van een pand gelegen aan De Parade. Daar er sprake was van flinke rookontwikkeling, ook op de Parade zelf, en niet duidelijk was of alle bewoners in veiligheid waren, werden direct meerdere blusvoertuigen en een ambulance opgeroepen.

Bij aankomst van het eerste blusvoertuig bleek de bewoner van de woning waar de brand woedde al buiten te zijn en ook de beneden buren stonden veilig buiten. Uit voorzorg werden de direct aangrenzende woningen ook ontruimd. Alle bewoners werden tijdelijk op straat opgevangen en bleek de brand te woeden op de 2e verdieping.

De brandweer trof in de woning op de 2e verdieping flinke rookontwikkeling aan en in de achterwonig, waar de slaapkamer gelegen was, bleek die inmiddels volledig in brand te staan. De brandweer kon de brand snel onder controle krijgen waardoor de brand zelf beperkt bleef tot die ruimte en een klein deel van de gang.

Om verdere schade te voorkomen is de brandweer direct gestart met het plaatsen van een overdrukventilator om rookverspreiding naar de naastgelegen panden zoveel mogelijk te voorkomen. De brand was om 4.15 uur geblust en tijdens de bluswerkzaamheden konden ook enkele huisdieren in veiligheid worden gebracht. Bij de brand raakte niemand gewond.

Door het inzetten van de overdrukventilatoren werd schade in de naastgelegen panden voorkomen. Hierdoor konden de bewoners van die woningen om 5.00 uur terug naar hun woning. In het pand waar de brand heeft gewoed, waren 2 woningen. Beide zijn door de brand en de gevolgschade tijdelijk niet bewoonbaar. De bewoners worden bij de opvang en schade afhandeling geholpen door de overkoepelende verzekeraarshulpdienst Salvage.

De brand is ontstaan in de slaapkamer, die precieze oorzaak is niet bekend. Hier zal door het Team Brand Onderzoek nog onderzoek naar worden gedaan. Hoe groot het schadebedrag is, is niet bekend.09/07/2019

​Brand legt appartement in as - Geen gewonden

Venlo - Vanmiddag is de brandweer opgeroepen voor een brand in een portiekflat aan de Brahmstraat in Venlo. De korte maar felle brand heeft 1 appartement grotendeels verwoest. Bij de brand raakte niemand gewond.


De brand werd om 15.18 uur gemeld en er werden direct meerdere blusvoertuigen opgeroepen omdat de brand woedde op de 3e etage van een portiekflat. Daar niet duidelijk was of er nog mensen in de woning waren werd ook een traumahelikopter opgeroepen. 


De brandweer richtte zich in eerste instantie op het redden van eventuele slachtoffers maar gelukkig werd de bewoner niet aangetroffen en waren de bewoners van de naastgelegen appartementen al in veiligheid.


De korte maar felle brand werd snel geblust en de gealarmeerde traumahelikopter kon onverrichterzake huiswaarts. De brand was om 16.00 uur helemaal geblust.


Uit onderzoek bleek dat de brand in de woning aangestoken was. De politie is op zoek naar de bewoner. De schade ontstaan door de brand in het appartement en de braakschade aan enkele deuren van de naburige woningen zal door de gebouwbeheerder in samenwerking met de stichting Salvage verder afgehandeld worden.  Om 16.30 uur konden de bewoners van de appartementen waar geen brand gewoed heeft weer terug naar hun eigen woning.Brand in voormalige melkfabriek in Leunen

Brand in voormalige melkfabriek in Leunen.

Leunen 7 juli 2019- Omstreeks 11.15 uur kreeg de meldkamer van de brandweer een melding van rookontwikkeling uit de voormalige melkfabriek aan de Leunenseweg in Leunen. Het gebouw staat leeg. Ivm de vele meldingen heeft de brandweer in eerste instantie opgeschaald naar middelbrand. Toen de brandweer ter plaatse was schaalde deze op naar grote en later naar zeer grote brand. Er is niemand gewond geraakt bij deze brand.

De reden van het opschalen naar zeer grote brand was de aanvoer van bluswater, dat de brandweer ter plaatse veilig het pand kon verkennen en dat de mogelijkheid bestond dat er zwevers in het pand aanwezig waren. Er was echter geen indicatie dat er zich iemand in het pand zou bevinden. De brandweer heeft het pand doorzocht en de aanwezige brandhaarden geblust. Een meetploeg van de brandweer heeft in de omgeving van het pand metingen verricht. Uit deze metingen is gebleken dat er geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen zijn gemeten die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De nabluswerkzaamheden zullen nog enige tijd in beslag nemen.06/07/2019 Middelbrand Zaaimand te Weert.

Brand in rieten dak in Weert.

Weert 6 juli 2019 - Om 14.00 uur kreeg de brandweer melding van een brand in een rieten dak. De brand heeft zich beperkt tot ongeveer 2 m2. Er is niemand gewond geraakt.

De meldkamer kreeg bij de melding te horen dat de brand in een rieten dak zou zitten. De meldkamer daarom meteen twee blusvoertuigen, een ladderwagen en een waterwagen naar de Zaaimand gestuurd. Vanwege het droge, warme weer en omdat een brand in een rietendak moeilijk te stoppen is, heeft de meldkamer meteen groot ingezet. Nog voordat het eerste blusvoertuig bij de brand aan kwam werd aan de meldkamer doorgegeven dat de eigenaar met 2 tuinslangen zelf ging blussen. Deze bluspoging bleek behoorlijk effectief en het ergste vuur van de brand was geblust.

De brandweer heeft na aankomst met één blusvoertuig en een ladderwagen het kleine vuur wat over was gedoofd. De overige uitgerukte brandweerlieden konden dan ook halverwege rechtsomkeer maken naar hun kazerne. De brand bevond zich in het rietendak van een aanbouw van de woning. De oorzaak van de brand is te wijten aan vonkvorming door slijpwerkzaamheden op het dak.Tweets veiligheidsregio

Storing 112: vragen en antwoorden

Op maandagmiddag 24 juni jl. is KPN getroffen door een landelijke storing. Door die storing was het landelijk alarmnummer 112 en het landelijk servicenummer van de politie 0900 – 8844 een tijdlang niet bereikbaar. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de storing van gisteren.

Wat is er gebeurd?
Op maandagmiddag 24 juni jl. is KPN getroffen door een landelijke storing. Die storing heeft ook grote impact gehad op de bereikbaarheid van het landelijk alarmnummer 112 en het landelijk servicenummer van de politie 0900 - 8844. Als iemand in nood is, dient hij of zij erop te kunnen vertrouwen dat via het alarmnummer 112 spoedige en adequate noodhulp voorhanden is. Het is zeer ernstig dat dit niet het geval was.

Wat was de oorzaak van de storing?
KPN heeft gemeld dat er sprake was van een algehele storing. De algehele storing in dat netwerk heeft veroorzaakt dat 112 niet bereikbaar was. Het 112-platform zelf kende volgens KPN geen functioneringsprobleem. De hulpdiensten waren via alternatieve telefoonnummers bereikbaar tijdens de storing. De storing bij KPN heeft enkele uren geduurd, waarna 112 en 0900 - 8844 weer rechtstreeks bereikbaar waren.

Hoe heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord gereageerd?
Zodra gisteren duidelijk werd dat dit een grootschalige, landelijke storing betrof die er ook voor zorgde dat 112 en 0900 - 8844 niet bereikbaar waren, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord - samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg - alles op alles gezet om bereikbaar en beschikbaar te zijn en de noodzakelijke hulp te bieden.

Allereerst is voor de gehele provincie Limburg een nieuw alarmnummer in het leven geroepen. Via NL-Alert, traditionele en sociale media is dit alarmnummer gecommuniceerd. Vervolgens is, als vervanging van 112, ook landelijk een nummer gecommuniceerd via voornoemde kanalen. Vanaf dat moment zijn zowel het regionale als het landelijke nummer bereikbaar geweest voor spoedmeldingen.

Bovendien zijn er een aantal extra maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de hulpverleningsdiensten zo snel mogelijk konden optreden: politiebureaus zijn opengebleven, brandweerkazernes zijn bemand en voertuigen zijn i.v.m. zichtbaarheid buiten gezet. Ambulances hebben eerste hulpafdelingen van ziekenhuizen en huisartsenposten voorzien van portofoons om contact met meldkamer mogelijk te maken. Ook zijn ambulanceposten bemand. Bij de Outlet in Roermond is een first responder gestationeerd om snel hulp te kunnen bieden. Er is contact gelegd met gemeenten om alternatief nummer om meldkamer te bereiken bekend te maken via eigen communicatiekanalen en via posters op deuren.

Als hulpverleningsdiensten hebben we geprobeerd zo zichtbaar mogelijk te zijn om enerzijds bij noodgevallen zo snel mogelijk te kunnen handelen en anderzijds als meldpunt te dienen voor mensen die hulp nodig hebben.

Was er sprake van een hack?
Volgens KPN is de exacte oorzaak op dit moment nog niet bekend, maar het lijkt erop dat dit een telefoniestoring is geweest als gevolg van een probleem in het routeringplatform van KPN.

Heeft 112 geen back-up?
Er zijn wel back-upfaciliteiten, maar die hebben niet gewerkt, volgens KPN. KPN geeft aan dit diepgaand te onderzoeken.

Hoe voorkomen we dat dit nog een keer gebeurt?
De ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en KPN onderzoeken hoe deze storing heeft kunnen ontstaan en waarom de back-upfaciliteiten niet naar behoren hebben gefunctioneerd. In de evaluatie worden ook de gevolgen van de storing voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten betrokken en in hoeverre adequaat is gehandeld. De inspecties Justitie en Veiligheid, Gezondheidszorg en Jeugd en Autoriteit Telecom hebben een quickscan aangekondigd over de situatie.

Waarom is er niet gelijk een landelijk NL-Alert verstuurd toen de storing bekend was?
Een aantal veiligheidsregio’s heeft besloten regionale NL-Alerts te verspreiden met regionale telefoonnummers van hulpdiensten. Ook de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben hiervoor gekozen. In uitzonderlijke situaties bestaat er de mogelijkheid om een landelijk NL-Alert uit te sturen. Dit is dan ook gisteren gebeurd bij de storing bij 112 om onder de bevolking de noodzakelijke informatie omtrent de bereikbaarheid van hulpdiensten te verspreiden.

Waarom zijn er meerdere NL-Alerts verstuurd in kort tijdbestek?
Een aantal veiligheidsregio’s heeft regionale NL-Alerts verspreid met regionale telefoonnummers om de hulpdiensten in de regio te bereiken. Ook Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben hiervoor gekozen. Hierna is besloten om ook landelijk NL-Alerts uit te zenden. In het landelijk NL-Alert was een verkeerd telefoonnummer opgenomen. Dit is gecorrigeerd in een extra landelijk NL-Alert. Hierna is een landelijk NL-Alert uitgezonden waarin is gemeld dat 112 weer bereikbaar is. Hierdoor hebben mensen meerdere NL-Alerts ontvangen. Belangrijk is dat het publiek goed op de hoogte was van de storing bij KPN en het niet bereikbaar zijn.

Hoe kon het dat er een verkeerd 06-nummer werd gecommuniceerd?
NL-Alert is gebruikt om de noodzakelijke informatie omtrent de bereikbaarheid van hulpdiensten te verspreiden. In één van de NL-Alertberichten is daarbij een foutief 06-nummer opgenomen. Dat is na ontdekking gecorrigeerd. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt uiteraard onderzocht.

Wat doe ik als ik NL-Alert niet meer wil ontvangen?
Op www.nl-alert.nl staan de instructies hoe je NL-Alert op jouw mobiele telefoon kunt uitschakelen. Let op: als je dat doet, ontvang je ook geen NL-Alert in geval van een noodsituatie bij jou in de buurt.

'Waarom kunnen de NL-Alert berichten niet opgeslagen worden? Wel handig als er nummers en belangrijke info gedeeld wordt'?
Op de meeste telefoons is het technisch niet mogelijk om NL-Alertberichten of nummers op te slaan. Een optie is om een screenshot te maken die u in uw telefoon opslaat.

Mijn telefoon is ingesteld voor NL-Alert. Waarom heb ik geen NL-Alert ontvangen?
Dit kan meerdere oorzaken hebben. Specifiek voor dit incident onderzoekt de Rijksoverheid of er ook andere oorzaken ten grondslag liggen aan het niet ontvangen van NL-Alert. Dit maakt deel uit van het vervolgonderzoek van de Rijksoverheid.

Ik ontvang NL-Alert graag in het Engels?
Veiligheidsregio’s kunnen bij het uitzenden van een NL-Alert besluiten het bericht op te stellen in het Nederlands en het Engels. In de landelijke NL-Alerts stond een Engels handelingsperspectief.

Waarom staat het geluid van NL-Alert zo hard?
Het geluid van NL-Alert is hard, omdat het belangrijk is in een noodsituatie de aandacht op het bericht te vestigen.

Meer info over NL Alert: www.nlalert.nl