• Limburg-veilig.nl voor al uw veiligheidsvragen

 • Opmerkingen of suggesties? – geef ze ons door via het (bovenstaande) menu e-mail

 • Welkom op Limburg-veilig.nl !

Kernongeval

Kernongeval

De kans op een stralingsincident of kernongeval in Nederland is erg klein. Nucleaire installaties voldoen aan strenge veiligheidseisen. Ook voor het vervoer van radioactieve stoffen gelden zeer strenge voorwaarden. De dichtstbijzijnde kerncentrales voor Limburg-Noord liggen beiden in België, te weten Tihange en Doel. Kerncentrales in Nederland en België worden continu gecontroleerd.

Waar met radioactief materiaal wordt gewerkt, kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. De kans dat er iets mis gaat, is heel klein, De gezondheidseffecten van straling door radioactieve stoffen hangen onder andere af van de hoeveelheid en het type straling en de wijze van blootstelling. Een kleine hoeveelheid straling is doorgaans niet gevaarlijk. Een hoge stralingsdosis kan gezondheidsrisico’s veroorzaken .

De overheid hanteert maatregelzones (cirkels) voor het treffen van maatregelen (evacuatie, schuilen en verstrekken jodiumpillen). Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord vallen de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert in de landelijk vastgestelde maatregelzone tot 100 kilometer vanaf Tihange en/of Doel. Binnen deze zone is acute evacuatie gezien de afstand niet van toepassing. Wel wordt uitgegaan van het (vooraf) verstrekken van jodiumpillen voor kinderen en zwangere vrouwen. Daarnaast is schuilen (binnen blijven en ramen en deuren sluiten) een algemene maatregel die indien nodig wordt afgekondigd.

Hoe bereid ik me voor?

In algemene zin kun je zelf de volgende maatregelen nemen:

 • Zorg dat je altijd voldoende levensmiddelen en water in huis hebt;
 • Zorg voor een noodpakket;
 • Weet waar je (mechanische) ventilatie kunt uitzetten en gas, water en elektriciteit kunt afsluiten.

Wat kan ik doen tijdens een kernongeval?

Als nog niet bekend is wat de ernst van de situatie is, kun je zelf altijd het volgende doen:

 • Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en ramen en alles wat als ventilatie werkt. Bijvoorbeeld een afzuigkap, ontluchtingskoker en muur- en toiletrooster.
 • Luister naar de regionale radio (calamiteitenzender) L1 en kijk op www.limburgveilig.nl voor actuele informatie en adviezen.
 • Zorg dat uw telefoon voor NL-Alert is ingesteld.
 • Informeer uw buren en naasten.

Wat doet de overheid?

Bij een ernstig ongeval bij een kernreactor waarbij radioactieve stoffen dreigen vrij te komen, een kernongeval, neemt de overheid zo snel mogelijk maatregelen. De maatregelen verschillen per situatie. Zo kan de overheid:

 • Jodiumtabletten uitdelen en adviseren deze op een bepaald tijdstip in te nemen;
 • Besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied;
 • Mensen vragen te gaan schuilen. Dit houdt in: Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en ramen en alles wat als ventilatie werkt. Bijvoorbeeld een afzuigkap, ontluchtingskoker en muur- en toiletrooster.
 • Voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen (bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt).

Jodiumtabletten

Bij een kernongeval kan een radioactieve wolk vrijkomen waar vaak ook radioactief jodium in zit. Dit type jodium kan zich ophopen in de schildklier. Dat verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker, met name bij jonge mensen. Hoe jonger je bent, hoe gevoeliger je schildklier is voor schade door radioactief jodium. Jodiumtabletten bieden bescherming hiertegen. De tabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die bij een incident vrijkomen. De tabletten zijn bedoeld om in te nemen op het moment dat een kernongeval plaatsvindt. De overheid adviseert jou hierbij.

In oktober 2017 worden als voorzorgsmaatregel jodiumtabletten verspreid aan mensen tot 18 jaar die in een zone van 20-100 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen. Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord vallen de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert al of niet gedeeltelijk in deze zone.

Kijk op de website www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl voor meer informatie over de jodiumtabletten.

Tweets veiligheidsregio

nl gb de fr   RSS